Duurzaamheid

Naast duurzaamheid op vlak van milieu en omgeving, focussen we bij Embridge ook op de andere aspecten van duurzaam ondernemen zoals arbeidsomstandigheden en ethiek. Dit doen we in samenwerking met onze betrouwbare partners. Zo kunnen we jou bijstaan van a tot z.

Jouw partner vanaf de start

Embridge is je partner van a tot z. We doen het nodige om je te helpen met je plannen rond milieu, omgeving en veiligheid.

Bruggenbouwers tijdens je traject

Wij linken omgeving aan jouw onderneming. Allemaal volgens de regels van het boek, zodat jij gerust bent.

Proactieve opvolging achteraf

Ons team geeft je heldere tekst en uitleg. Je blijft altijd een stap voor.

Contacteer ons voor advies van a tot z

Ons team heeft een scherp oog voor milieu, omgeving en veiligheid en staat paraat voor jou.

Contacteer ons

Ontmoet onze experts binnen ‘Duurzaamheid’

Voor elke tak hebben we een expert in huis waarvoor het vak geen geheimen kent. Onze collega’s zijn steeds helemaal up-to-date en weten wat er leeft. Zo staan  ze jou bij, met raad en daad.

Eddy Willems

Eddy Willems

Expert duurzaamheid

Onze diensten

 • Advies
 • Quickscan
 • Begeleiding en coördinatie
 • Technische ondersteuning
 • Rapportering

Over deze expertise

Het verankeren van duurzaamheid in de onderneming is dé topprioriteit van elk bedrijf dat haar toekomst in de markt wenst te verzekeren. Duurzaam ondernemen heeft namelijk alleen maar voordelen. Het is beter voor de omgeving, kan kostenbesparend zijn, het is goed voor je imago en het werkt onderscheidend. En dit is iets wat je zowel bij leveranciers en klanten aantrekkelijker maakt, maar ook bij potentiële werknemers.

Duurzaam ondernemen wordt voor vele bedrijven echter ook een noodzaak vanaf 2024 door CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Embridge is specialist op vlak van duurzaam ondernemen en voorziet in een volledig aanbod op vlak van de implementatie van duurzaamheidsdoelstellingen in je bedrijf.

Daarom investeer je best in duurzaamheid

Duurzaam ondernemen gaat veel verder dan het milieu, vaak wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen dan ook als synoniem gebruikt.

Duurzaam ondernemen houdt in dat je als bedrijf rekening houdt met zowel maatschappij, milieu als winst. Een succesvol bedrijf kan tegenwoordig niet anders, inzetten op duurzaamheid is een must!-

De voordelen van duurzaam ondernemen zijn eindeloos: het stimuleert innovatie en opent nieuwe inkomstenbronnen, je bespaart als bedrijf kosten door efficiënt gebruik van hulpbronnen (denk maar aan lagere energiekosten) en het biedt  toegang tot goedkopere financiering. Ook vergroot je als bedrijf je aantrekkingskracht op zowel klanten als leveranciers en potentiële werknemers.

Vanaf het boekjaar 2024 wordt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) echter ook een verplichting voor grote beursgenoteerde bedrijven. Voor andere grote bedrijven zal deze regelgeving ingaan vanaf 2025. Dit maakt dat je als bedrijf niet anders kan dan inzetten op duurzaamheid en hierover rapporteren.

Zo kan je op ons rekenen

Embridge heeft bijna 25 jaar ervaring op vlak van milieu en omgeving. Onze erkende milieucoördinatoren hebben dus heel wat ervaring en kennis om je te begeleiden in een duurzame bedrijfsvoering met de nadruk op milieu en planeet. We verstrekken advies over het efficiënt gebruik van hulpbronnen, biodiversiteit en waterbeheer.

We vertrekken vanuit een ruime vragenlijst om de huidige situatie in kaart te brengen. In samenwerking met de verschillende stakeholders binnen het bedrijf leggen we vervolgens zeer concrete doelstellingen vast die via een scorecard meetbaar en visueel worden voorgesteld.

Frame 53

Wat kan Embridge concreet voor jouw bedrijf betekenen?

 • Onderzoek naar duurzaam ruimtegebruik, waterverbruik, verwarming en koeling van de gebouwen, energieverbruik en -voorziening en biodiversiteit rondom het project.
 • Advies inzake de levenscyclusanalyse van bouwmaterialen en onderzoek van de duurzaamheid ervan
 • Vergroening van het wagenpark
 • Verduurzamen van de mobiliteit door het in kaart brengen van transportkilometers en de overschakeling naar meer milieuvriendelijk transport
 • Advies met betrekking tot hergebruik/recyclage van bepaalde bouwmaterialen
 • Advies rond de overschakeling van fossiele naar milieuvriendelijke energie (bv. mobiele batterijen, mobiele zonnepanelen,…)
 • Integreren van duurzaamheid in contracten met aannemers, onderaannemers en materiaalleveranciers
 • Advies met betrekking tot het implementeren van de CO2-Prestatieladder

Enquête duurzaamheid

Mtech enquete image
overzicht

Wetgeving

Semina psichogiopoulou hl0i Ly1h Fo0 unsplash

Stapje voor zijn op de rest? Laat iets weten!

Heb je vragen rond milieu- of omgevingsvergunningen? We helpen je het bos terug door de bomen te zien.