03 juni 2024

Bert D'hondt

Bert D'hondt

2 minuten

Wetswijziging in de kijker: modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit

Wist je al dat Embridge je ook op juridisch vlak alle ondersteuning kan bieden?

Wetgeving

Vergunning wetswijziging

De Vlaamse Regering heeft recent beslist om de vergunningsprocedure meer oplossingsgericht, flexibel en geleidelijk te maken. Hoewel deze nieuwe wetgeving nog niet ingevoerd is, werd dit decreet op 9 mei 2024 via spoedprocedure wel reeds aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. De goedkeuring van het voorontwerp van het decreet dateert van 14 juli 2023.

De vernieuwing van dit voorontwerp bevat 2 belangrijke elementen.

1. één reguliere en modulaire basis (vergunnings)procedure

Ten eerste wordt voorgesteld te werken met één reguliere en modulaire basis(vergunnings)procedure die afhankelijk van de noden, de inhoud en de aard van de betrokken vergunningsaanvraag en de aanvrager samengesteld kan worden uit verschillende modules. Het onderscheid tussen de gewone en vereenvoudigde procedure en de eerste en tweede administratieve aanleg zal dus verdwijnen.

In totaal zijn er 8 ‘modules’ die toegepast kunnen worden:

  • Indiening van een vergunningsaanvraag of administratief beroep;

  • Onderzoek naar de ontvankelijk- en volledigheid van de aanvraag en/of het administratief beroep;

  • Advisering;

  • Organisatie van een openbaar onderzoek;

  • Toepassing van een of meer administratieve lussen;

  • Toepassing van een of meer wijzigingslussen;

  • Onderzoek van en de beslissing over de aanvraag;

  • Bekendmaking van de beslissing over de aanvraag.

De basismodule zal in principe worden gevormd door het onderzoek naar de volledigheid en ontvankelijkheid van de vergunningsaanvraag en (in de meeste gevallen) het inwinnen van adviezen en de beslissing over de aanvraag.

Bovenstaande modules zullen het mogelijk maken om tijdens de vergunningsprocedure één of meerdere administratieve lussen of wijzigingslussen toe te passen, om het voor de aanvragers en overheden mogelijk te maken in te spelen op ongunstig adviezen of procedurele problemen.

Deze basisprocedure zal behandeld worden binnen een termijn van 60 dagen, wanneer bijkomende modules nodig zijn, zal dit verlengd worden met bijkomende periodes van 60 dagen.

2. Invoering van het omgevingsbesluit

Ten tweede lanceert de Vlaamse Regering ookhet ‘omgevingsbesluit’ om ruimtelijke impulsprojecten, zonevreemde werken van algemeen belang en zonevreemde werken rond bedrijvigheid versneld te realiseren. Met zo’n omgevingsbesluit zal de bevoegde overheid zich tegelijkertijd buigen en uitspreken over een beoogde bestemmingswijziging en een voorgenomen project. Het zal met andere woorden niet meer noodzakelijk zijn om eerst een planningsprocedure te doorlopen voor het indienen van een aanvraagdossier. De procedure die zal leiden tot een omgevingsbesluit zal bovendien (slechts) bestaan uit de opmaak van één project-MER, de organisatie van één infomoment en één openbaar onderzoek.

Deze procedure zal in de praktijk nog 180 dagen in beslag nemen.

Het decreet werd goedgekeurd en zal doorgestuurd worden naar de Vlaamse Regering.  Vraag is of de inwerkingtreding van dit decreet nog vóór de aankomende verkiezingen zal plaatsvinden of niet…

Benieuwd welke impact deze aankomende wetswijzigingen zullen hebben op jouw project?

Contacteer ons voor meer info. Onze juridisch team geeft je graag advies op maat.