02 april 2024

Michiel Boodts

Michiel Boodts

3 minuten

De toekomst van duurzaamheid begint hier & nu

Embridge: van milieuadviesbureau tot duurzame ondernemingspartner

Duurzaamheid

Frame 58

Duurzaam ondernemen als prioriteit

Bijna een kwarteeuw geleden (in 1999) begon Embridge, toen nog M-tech, zijn reis als een voorloper op het gebied van milieuadvies. Doorheen de jaren heeft het bedrijf een schat aan ervaring en kennis opgebouwd en heeft het zich ontpopt tot een gevestigde waarde in de branche met een ijzersterke reputatie én een team van 80 experten. Maar Embridge heeft ook een opmerkelijke transformatie doorgemaakt. Vandaag focust dit adviesbureau niet alleen op milieuexpertise, maar omarmt het een grotere missie: de transitie naar duurzaam ondernemen.

Waarom de focus op duurzaamheid?

De redenen achter deze verschuiving zijn duidelijk. Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Europa legt grote beursgenoteerde bedrijven al vanaf 2024 de verplichting op om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu en deze trend zal naar verwachting ook kleinere bedrijven bereiken.

We willen evolueren van een omgevingsadviesbureau naar een partner die bedrijven begeleidt en ondersteunt om duurzaam te ondernemen.

Michiel Boodts
Michiel Boodts
CEO Embridge

Welke voordelen heeft duurzaam ondernemen voor het bedrijf?

Bij duurzaam ondernemen wordt vaak meteen gedacht aan de voordelen voor het milieu. Maar duurzaamheid is veel meer dan dat en heeft in de eerste plaats enorm veel voordelen voor het bedrijf zelf. Het stimuleert innovatie en opent nieuwe inkomstenbronnen in opkomende sectoren zoals de circulaire economie. Daarnaast bespaar je als bedrijf kosten door efficiënt gebruik van hulpbronnen/energie en biedt het toegang tot goedkopere financiering. Daarnaast vergroot je als bedrijf je aantrekkingskracht op zowel klanten als leveranciers en werknemers, met duurzaamheid als een belangrijk wapen in de concurrentie om talent.

Hoe helpt Embridge andere bedrijven om de stap te zetten naar duurzaam ondernemen?

Duurzaamheid bestaat uit drie pijlers: milieu, sociaal-maatschappelijk en economisch.
Embridge ondersteunt bedrijven bij het rapporteren over deze milieu- en klimaataspecten en adviseert hen hierover bij de overgang naar duurzaam ondernemen. We staan onze klanten in de praktijk bij om duurzame verbeteringen door te voeren.

Wat kunnen bedrijven concreet doen om een eerste stap te zetten richting duurzaamheid?

Bij Embridge helpen we onze klanten bijvoorbeeld bij het implementeren van de CO2-Prestatieladder.
Dit is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2  en is een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Deze tool zal in de toekomst een grote rol spelen en heeft nu al een invloed op aanbestedingen.

Concrete acties die wij aan onze klanten adviseren zijn o.m. de vergroening van het wagenpark en het verduurzamen van mobiliteit, overschakelen van fossiele naar hernieuwbare energie, energiebesparingsmaatregelen, ontharden, ruimte voor water en natuur en die zo natuurvriendelijk mogelijk inrichten, hergebruik van materialen, spaarzame inzet van grondstoffen, recuperatie van hemelwater voor zoveel mogelijk toepassingen in een productieproces, het aanpassen van het aankoopbeleid door enkel duurzame producten/materialen aan te kopen of het voorkomen van veel kleine leveringen …

"We gaan altijd voor een win-win situatie.
Een win voor onze klant én een win voor het milieu."

Michiel Boodts
Michiel Boodts

Hoe passen jullie zelf duurzaamheid toe binnen Embridge?

Uiteraard willen we zelf een ambassadeur zijn voor duurzaam ondernemen. Daarom hebben we ons aangesloten bij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. We willen duurzaam ondernemen niet alleen promoten in woorden, we voegen ook zelf de daad bij het woord. Zo hebben we zelf niet alleen de kennis, maar ook de eigen ervaring in huis om andere bedrijven te helpen verduurzamen.

We nodigen andere bedrijven graag uit om zich aan te sluiten op deze reis naar een groenere en meer duurzame wereld.

Van milieuadvies tot omgevingsconsultancybedrijf

Bij Embridge kan je niet alleen terecht voor milieuadvies, maar ook voor ondersteuning bij omgevingsvergunningsaanvragen, milieueffectenrapporten en veiligheidsrapporten. Via hun erkende milieucoördinatoren staat Embridge hun klanten bij de uitvoering en de naleving van de milieu- en vergunningsvoorwaarden Bovendien staan ze andere bedrijven bij met uitgebreid advies op het gebied van natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit en dus ook duurzaamheid.

De toekomst begint hier, bij Embridge, waar duurzaam ondernemen niet alleen een verplichting is, maar ook een kans om te groeien en te innoveren in een snel veranderende wereld.

Impact maken op je omgeving? Join us!

Werken bij Embridge, dat is impact maken. Zin om bij ons aan de slag te gaan, solliciteer dan vandaag nog.