04 juni 2024

6 minuten

Cookie policy Embridge

Op onze website, https://embridge.be/ en https://embridge.nl/, maken wij hoofdzakelijk gebruik van cookies om de (surf-)ervaring van bezoekers op de website te verbeteren, alsook om de werking van de website te garanderen.

Daarnaast maken wij gebruik van statistische en analytische cookies om je surfgedrag op de website te analyseren, met het oog op het verbeteren van de prestaties, functionaliteiten en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Deze cookies worden alleen maar gebruikt indien je hiermee instemt.

Aan de hand van deze cookie policy willen wij je informeren over welke cookies op onze website gebruikt worden, waarom wij dat doen en hoe je cookies kan verwijderen of uitschakelen.

2. Soorten cookies

Er bestaan verschillende soorten cookies. Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First-party cookies zijn technische cookies die ervoor zorgen dat onze website goed functioneert. Dit verhoogt de kwaliteit van onze diensten.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie. Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let wel: Wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

De first-en third-party cookies kunnen we nog verder opdelen in o.a.:

Onmisbare of strikt noodzakelijke cookies zijn (zoals hun naam aangeeft) noodzakelijk om gebruik te maken van een website, bepaalde door jouw gevraagde functies te kunnen aanbieden en zorgen voor een veilige identiteitscontrole;

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Zij houden informatie over je keuzes en voorkeuren op onze website bij (bv. cookies voor het onthouden van log-in of registratie, je taalvoorkeur, producten in je winkelwagen). Functionele cookies zijn logischerwijs first-party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Cookies met statistische doeleinden laten o.a. toe om na te gaan welke pagina’s van de website je bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, etc. (Google Analytics).

Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Reddit, … ).

Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van jouw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op jouw interesses (Facebook, Google, LinkedIn).

Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond (Facebook, Google Ads, LinkedIn).

Cookies kunnen ook worden opgedeeld naargelang hun levensduur:

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Facebook, Google Analytics, etc.). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

3. Informatie over het gebruik van cookies op de website

Wanneer je de website gebruikt, worden de volgende functionele cookies gebruikt:

  • cookie-consent - Registreert of een bezoeker akkoord gaat om met niet-functionele cookies te plaatsen - Duurtijd: 1 jaar
  • CraftSessionId - Cookie om de sessies van meerdere webverzoeken te onderhouden - duurtijd: sessie
  • CRAFT_CSRF_TOKEN - Om zowel jou, de gebruiker, als ons te beschermen tegen Cross-Site Request Forgery-aanvallen - duurtijd: Sessie

Onze website gebruikt voornamelijk functionele cookies om o.a. jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website, de website weer te geven in je voorkeurtaal, etc. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Daarnaast gebruiken we analytische cookies, om data te verzamelen voor Google Analytics indien je hiervoor toestemming hebt gegeven via de cookiebanner. Je kan deze toestemming te allen tijde intrekken door de in je browser opgeslagen cookies te verwijderen.

De cookies die we gebruiken laten niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te garanderen en te verbeteren.

Echter kunnen de volgende gegevens, dewelke kwalificeren als persoonsgegevens, door deze cookies worden verwerkt op het eerste moment van verzameling:

  • Inlichtingen over je computer (bv. je IP-adres, de datum en het uur van je bezoek aan onze website, het internetadres van de website van waaruit je de link naar onze website hebt geopend);
  • Andere informatie die je verkiest ons te versturen (bv. wanneer je ons om inlichtingen vraagt);
  • Profielinformatie van je sociale media profiel verzameld door Facebook en LinkedIn.

Gelieve onze privacyverklaring te lezen om kennis te nemen van de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, beveiligen, hoe lang wij deze bewaren en over welke privacy-rechten je beschikt. Weet wel wanneer de persoonsgegevens die via cookies worden verwerkt worden geanonimiseerd, deze privacy-rechten niet meer van toepassing zijn. Deze gelden immers enkel wanneer wij persoonsgegevens verwerken.

4. Cookies accepteren

Bij je eerste bezoek aan onze website verschijnt er een cookie banner. Aan de hand van deze cookie banner informeren wij jou over welke cookies wij gebruiken, en vragen we jou of we statistische en analytische cookies mogen gebruiken. Je bent vrij om hiermee wel of niet op in te stemmen.

5. Cookies beheren (verwijderen of uitschakelen)

Hoe lang een cookie op je computer of mobiele apparaat blijft staan, hangt af van of het een ​“permanente” of een ​“sessie” ‑cookie is. Sessiecookies blijven bestaan totdat je stopt met browsen en permanente cookies blijven bestaan totdat ze verlopen of worden verwijderd. De meeste cookies die we gebruiken, blijven bestaan en verlopen tussen 30 minuten en twee jaar vanaf de datum waarop ze naar je apparaat zijn gedownload. Zie hieronder over hoe je cookies kunt beheren voor meer informatie over het verwijderen ervan voordat ze verlopen. Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen of je je cookies wilt verwijderen, dan kan je je cookie instellingen in je webbrowser wijzigen.

Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Je kan je instellingen ook aanpassen zodat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert.

Meer nuttige informatie over cookies vind je op: http://www.allaboutcookies.org/ en http://www.youronlinechoices.com/be-nl/.

6. Heb je nog vragen?

Dan mag je ons steeds contacteren via het volgende e‑mailadres:

7. Wijzigingen

Wij kunnen deze cookie policy van tijd tot tijd wijzigen, vervolledigen of aanvullen zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van deze cookie policy te raadplegen op onze website. Uiteraard vragen we steeds je toestemming voor het gebruik van bepaalde cookies.